Fener Balat Turu Gezilecek Yerler

Fener Balat Gezisi

Fener Balat Turu Gezilecek Yerler

Fener ve Balat Semtleri, İstanbul’un en kendine has dokuya sahip semtlerindendir. İstanbul tarihi yarımadasının Batı tarafında kalan semtler; Cibali, Fener, Balat ve Ayvansaray, gezilmeye ve görülmeye değer birçok tarihi eseri içinde barınmaktadır. Osmanlı döneminde, gayrimüslim  tebaanın yoğunlukla yaşadığı semtler olan Fener ve Balat, bu dönemin iç içe geçmiş farklı kültürlerini ve rengarenk dokusunu bize halen yansıtmaktadır.

Fener Semtinde Gezilecek Yerler

Fener Semti, Bizans’ın çöküşünden sonra İstanbul’da yaşamaya devam eden Rum vatandaşların yaşadığı bölgeydi. İstanbul’un köklü aileleri olan Rumlar, iyi eğitimli ve Batı kültürüne aşina insanlardı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un Fethinden sonra, fethettiği şehrin halkını sürmemiştir. ,

İstanbul’un yeni dönemde köklü ahalisinin de katkısı ile yükseleceğini düşünen Sultan Mehmet, Rum tebaaya inanç özgürlüğü tanımış ve onları Fener semtinde yaşamaları için yönlendirmiştir. Ortodoks mezhebinin dini merkezi olan Ayasofya camiye çevrilmiş olsa da, Fener Semtinde Rum Ortodoks Patrikhanesi‘nin varlığını sürdürmesi uygun görülmüştür.

Fener Semtinde Gezilecek Yerler
Fener Balat

Fener Rum Patrikhanesi

Fener Rum Patrikhanesi, bir zamanlar tüm dünyadaki Ortodoksların hamisi idi. Bizans İmparatorluğu döneminde, Konstantinopolis Patriği dünyanın en güçlü ruhani liderliği için Papa ile bir yarış ve rekabet halindeydi. Ancak 1054 yılında bu rekabet bölünmeye dönüşmüş ve Büyük Ayrışma (Great Schism) ile iki mezhep arasında kin ve düşmanlık tohumları ekilmiştir.

Batı Kilisesinin baskın gücü Katolikler ve onların lideri Papa ile Doğu Kilisesinin lideri Patrik arasındaki düşmanlık; 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’da Latin İstilası ve İstanbul’un yakılıp yıkılması ile sonuçlanmıştır. 57 yıl süren Haçlı işgali, Bizans’ı öylesine zayıflatmıştır ki, ne Bizans İmparatorluğu, ne de Patrikhane eski gücüne tekrar kavuşamamıştır. Böylesine bir zararın düşman olarak görülen Müslümanlardan değil de, aynı dinin mensuplarından gelmiş olması düşündürücüdür.

Günümüzde Ortodoks Rum Patrikhanesi İstanbul’un Fener Semtinde halen varlığını sürdürmektedir. Patrikhane, Aya Yorgi Kilisesi ve misafirhaneden oluşan bir yapılar bütünüdür.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi

Aya Yorgi Kilisesi

Aya Yorgi Kilisesi (Aziz George Kilisesi)

Altın varaklı Altar (Sunak) ile süslü olan bu göz alıcı ve güzel kilise, kullanım alanı dar olmasına rağmen oldukça etkileyici bir atmosfere ve işlevselliğe sahiptir. Rum asıllı Hristiyan vatandaşların olduğu kadar, Müslüman tebaanın da uğrak yerlerinden olan bu kiliseye Türkler mum yakmak ve dilek dilemek için sıkça giderler. Bu gelenek yüzyıllar boyu iç içe yaşamış Rumlar ve Türklerin birbirine gösterdiği dostluk ve hoşgörünün de bir çeşit simgesidir.

Moğolların Meryemi Kilisesi

Bu kilise, oldukça acıklı bir hayat hikayesi olan bir Bizans prensesine atfedilmiştir. Çok uzak diyarlara gelin giden Meryem (Maria) evliliğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve kendini dinine adamıştır. Ölümünden sonra halk tarafından azize ilan edilen Meryem’e atfedilen bu kilise aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet‘in buyruğu gereğince asla camiye çevrilmemiştir.

Fener Rum Lisesi (Kırmızı Okul veya Kırmızı Kilise)

Fener semtinin en ayırt edici binası olan bu güzel okul, Dimadis isimli bir mimar tarafından tasarlanmıştır. Kırmızı renkteki tuğlalar ile oldukça dikkat çekici olan bu yapı, Fener semtinin simgesi gibidir.

Kırmızı Mektep olarak da bilinen Fener Rum Erkek Lisesi

Kırmızı Lise veya Kırmızı Mektep

Balat Semtinde Gezilecek Yerler

Balat, asırlar boyunca, İstanbul‘un Musevi vatandaşların yaşadığı bir semt olagelmiştir. Ohrid (Ahrida) ve Yanbol gibi sinagoglar ile ünlü olan bu semtte; kiliseler, camiler ve sinagoglar yan yanadır.

Ahrida Sinagogu

Makedonya’nın Ohrid şehrinden göç eden Museviler tarafından inşa edilen bu sinagog oldukça kendine has bir yapıdır. Sinagogun içi muhteşem işçilikle süslü mobilyalar ile dekore edilmiştir ve Nuh’un Gemisinin pruvasını andıran bir tasarım ile çevrelenmiştir.

Surp Hıreşdagabed Kilisesi

Bu tarihi kilise, temelinde bir Rum Ortodoks Kilisesidir. Ancak fetihten sonra Ermeni tebaaya devredilmiştir. Yapının inşaatı ahşap temelli olduğu için defalarca yangınlarda zarar görmüş ve yeniden yapılmıştır. 19. Yüzyıl’da yapı yanıp küle dönünce, Osmanlı Sultanlarından II. Mahmut tarafından yapının taştan tekrar inşa edilmesi sağlanmış ve söz konusu yapı günümüze kadar ulaşmıştır. Kilise halen aktif olarak hizmet vermektedir.

Ferruh Kethüda Camii

Ferruh Kethüda Camii, bir Mimar Sinan eseridir. 16. Yy’dan kalma bir eser olan bu güzel cami, Semiz Ali Paşa adlı Sadrazamın kahyası adına inşa edilmiştir. Gerçekte külliye niteliğinde bir yapılar bütünü olan Camiden günümüze yalnızca bir çeşme ve ibadethane kalmıştır.

Fener Ve Balat Sokakları

Fener Ve Balat Sokakları

Fener Balat Rehberli Yürüyüş Özel Turlar

Fener ve Balat yukarıdaki satırlarda değindiğim üzere, köklü bir tarihi yansıtan; oldukça zengin semtlerdir. Bu sebeple bu semtlerin profesyonel turist rehberi eşliğinde gezilmesi önerilir. Bilgili ve tecrübeli bir tur rehberi, kısaca tarihine değindiğimiz bu yapıların özelliklerini, kendine has hikayeleri ile birlikte size aktaracak ve deyim yerinde ise tarihi sizin gözünüzde canlandıracaktır. Böyle bir turda öğrendiğiniz bilgiler de kesinlikle kalıcı olacaktır.

Fener ve Balat semtleri ile ilgili yürüyüş turları düzenleyen birçok seyahat acentesi ve onlar için çalışan profesyonel tur rehberleri vardır. İşinde ehil bir tur rehberine denk gelirseniz, bu semtlerden umduğunuzdan çok daha fazla keyif alabilirsiniz.

Fener Balat Semtleri ile ilgili ayrıntılı bir gezi yazısı örneği de şu adreste bulunabilir. Eğer dilerseniz bundan biraz daha ayrıntılı bir yazı olan Fener Balat Gezilecek Yerler isimli yazıya da göz atabilirsiniz.

Fener Ve Balat Gezi Rehberi Ve Gezilecek Tarihi Eserler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *